logo
+420 608 384 850
+420 483 306 345

Jizerské hory se rozkládají na samém severu České republiky mezi Lužickými horami a Krkonošemi. Část pohoří spolu s nejvyšším vrcholem Wysoka Kopa se nachází na území Polska. Nejvyšším vrcholem na české straně pohoří je Smrk (1124 m.n.m.). Vlastní pohoří je tvořeno převážně hrubozrnou žulou, na několika místech prorážejí na povrch i čedičové výlevy. Příroda Jizerských hor uchvacuje návštěvníky svým drsným severským rázem a množstvím překrásných míst s ojedinělými přírodními výtvory. Vyskytují se zde četná rašeliniště či oblasti pokryté smrkovým porostem tvořícím prales.

logo
logo

Jizerské hory a Ještědský hřeben jsou významnou rekreační oblastí České republiky. Poskytují skvělé podmínky pro letní pěší i cyklo turistiku. V zimním období se stávají vyhledávaným místem lyžařů, které láká především velké množství upravených běžeckých tratí, ale i sjezdové terény v mnoha lyžařských centrech oblasti.

Příroda Jizerských hor

Geologicky jsou Jizerské hory tvořeny převážně žulami, masiv Smrku pak krystalickými břidlicemi. Řídký je výskyt dalších hornin (bazaltické - Bukovec, krystalické vápence - Vápenný vrch). Na žulovém podloží vznikly za působení drsného klimatu chudé kyselé půdy, v extrémních polohách se skalními výchozy, suťovými poli a zejména rozsáhlými rašeliništi.

logo
logo

Díky klimatickým, půdním a geografickým podmínkám se v Jizerských horách vyvinula unikátní rostlinná a živočišná společenstva s řadou zákonem chráněných druhů. Podivuhodná květena rašelinišť s mnoha glaciálními relikty (pozůstatky doby ledové), květnaté horské louky, mokřady, bohatá společenstva listnatých lesů. Les je základním přirozeným vegetačním typem CHKO.

Před osídlením tu byly nekonečné pralesy s převahou buku a jedle, pouze v nejvyšších polohách a na podmáčených stanovištích smrčiny. Působením člověka, zvláště rozvojem sklářství v minulých staletích, došlo k postupnému vykácení původních dřevin a jejich nahrazení rozsáhlými smrkovými monokulturami. Les se stal nestabilním a neschopným čelit všem negativním vlivům.

logo
logo

Nastaly doby živelných a hmyzích kalamit. V posledních desetiletích, vlivem imisí z hnědouhelných elektráren v Polsku a bývalé NDR, byly Jizerské hory dramaticky poškozeny. Zkázu dokonali hmyzí škůdci a ne vždy šetrné hospodaření v lesích. Výsledkem bylo odumření a odtěžení převážné většiny porostů náhorní plošiny. Odlesnění nabylo charakteru ekologické katastrofy se všemi průvodními jevy: degradace půdy a eroze, zrychlený odtok vody a snížení její kvality, rozklad biocenóz a mizení biologických druhů.

Turistika

Jizerské hory jsou známy především svými lyžařskými terény. Síť upravovaných turistických tratí, známá jako Jizerská magistrála, přitahuje každoročně tisíce lyžařů. Návštěva těch nejkrásnějších a nejatraktivnějších míst Jizerských hor je však v zimě velmi obtížná. Jsou to především skalnaté hřebeny Ořešníku a Poledních kamenů, kaskády Malého a Velkého Sloupského potoka, rokle Hájeného a Černého potoka.

logo
logo

Tato dramatická krajina s více než čtyřsetmetrovým převýšením nad údolím řeky Smědé je navíc pokryta rozsáhlými bukovými porosty. Vhodným výchozím místem pro tuto oblast jsou Hejnice a Bílý Potok pod Smrkem.

I v ostatních částech hor však najdete kouzelná zákoutí v hluboce zaříznutých údolích potoků a říček s četnými vodopády, kaskádami a tůněmi, ale i ve vesnicích s dochovanými prvky původní lidové architektury.

Naučné stezky

Na území CHKO se nacházejí 4 naučné stezky. První vás provede přírodní památkou Pod Dračím vrchem, kde se nachází velké množství tisů, které se zde přirozeně rozmnožují. Druhá vás zavede do západní části komplexu jizerskohorských bučin, projdete po ní národní přírodní rezervace Stržový vrch a Špičák.

logo
logo

Nedávno vzniklá trasa v okolí Nového Města pod Smrkem vám navíc kromě poznávání přírody nabízí možnost protažení těla na jednotlivých zastaveních.

Poslední a zároveň nejstarší naučná stezka se nachází v okolí Jizerky. Ukazuje geologickou i botanickou výjimečnost Bukovce a prochází národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky. Naučné stezky jsou přístupné mimo zimní měsíce.

Naši klienti nám napsali...

Neplánovaně a skutečně narychlo jsme vybrali letos (2021) dvoudenní ubytování v rodinném penzionu u Kocoura. Rozhodující nebyla cena, ale to, že se jednalo o soukromý, rodinný penzion a kladné hodnocení ostatních hostů. Proto jsme se rozhodli s manželkou podělit se o naše zážitky při dvoudenním pobytu s dalšími, případnými zájemci. Pokud vše zkrátím, byli jsme opravdu překvapeni příjemným jednáním paní a pana majitele, údržbou jejich penzionu a čistotou. S paní majitelkou jsme si povyprávěli naše zážitky, dostali jsme rady kudy a kam jet na kolech. Mimořádně nás překvapil pan majitel, který je letitým včelařem, s jeho nabídkou včelích produktů.  Jako kolaři jsme byli spokojeni i s uskladněním a zabezpečením našich kol.  Pokud se týká polopenze, je to vždy věc názoru a dohody s ubytovatelem, my jsme ale byli spokojeni. Těšíme se proto opět na další pobyt v tomto rodinném penzionu, a přejeme majitelům hodně slušných a také spokojených zákazníků.

Jiří a Drahoslava Daňhelovi

Děkujeme za vlídné přijetí, vynikající kuchyni. V hledání ubytování po internetu se obvykle nemýlíme a teď to vyšlo na 100%!! Manželce jsem ukázal krásy Jizerských hor, kam jsem před 40 lety lety jezdíval na tábor. Ještě jednou díky. Připadali jsme si jako doma u vašich sedmi kočiček (kocourků).

Míla a Jan Tlustých